Ceník

Na kolik Vás vyjdou naše služby?

Podrobný ceník Vám přinášíme níže

Ceny za naše služby z převážné části stanovujeme individuálně. Tvorba ceny je ovlivněna řadou faktorů. Nejenom počtem položek, ale také náročností zpracování jednotlivých dokladů, nutností konzultací, ale i plnění smluvních podmínek klienta.

Daňová evidence

Daňová evidence – velmi malý rozsah, neplátce DPH od 600,- Kč/měsíc
Daňová evidence – malý rozsah, plátce DPH (méně než 200 položek za rok) od 1 300,- Kč/měsíc
Daňová evidence – střední rozsah, plátce DPH (200 – 1000 položek za rok) od 2 200,- Kč/měsíc
Daňová evidence – větší rozsah, plátce DPH (nad 1000 položek za rok od 3 500,- Kč/měsíc

V paušální částce je zahrnuto zpracování přiznání k DPH, včetně souvisejících výkazů, příprava, popř.kontrola daňové povinnosti územními pracovišti finančních úřadů. Součástí paušální částky je zpracování přiznání k silniční dani, paušální částka nezahrnuje roční uzávěrku a zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 

Vedení účetnictví

Účetnictví – velmi malá firma, neplátce DPH od 1 500,- Kč/měsíc
Účetnictví – malá firma, plátce DPH (méně než 1000 položek za rok) od 3 000,- Kč/měsíc
Účetnictví – střední firma, plátce DPH (1000 – 5000 položek za rok) od 7 000,- Kč/měsíc
Účetnictví – větší firma, plátce DPH (více než 5000 položek za rok) od 13 000,- Kč/měsíc

V paušální částce je zahrnuto zpracování přiznání k DPH, včetně souvisejících výkazů, příprava, popř.kontrola daňové povinnosti územními pracovišti finančních úřadů. Součástí paušální částky je zpracování přiznání k silniční dani, paušální částka nezahrnuje roční uzávěrku a zpracování přiznání k dani z příjmů.

 

Mzdy

Zpracování mzdy pro jednoho zaměstnance 200,- Kč/měsíc

Cena zahrnuje, kromě měsíčního zpracování mzdy, evidenci zaměstnance na OSSZ a ZP, roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti nebo vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech. V ceně za zaměstnance je zahrnuta příprava podkladů pro kontroly na OSSZ a ZP.

 

Daňové poradenství

cena za 1 hodinu daňového poradenství 1 000,- Kč
vypracování žádosti, oznámení 200,- Kč/stránka
přiznání k DPFO od 1 500,- Kč
přehledy pro SP a ZP 500,- Kč/ks
přiznání k DPPO od 6 000,- Kč
přiznání k silniční dani od 300,- Kč/vozidlo
přiznání k DPH od 700,- Kč

V paušální částce je zahrnuto zpracování přiznání k DPH, včetně souvisejících výkazů, příprava, popř.kontrola daňové povinnosti územními pracovišti finančních úřadů. Součástí paušální částky je zpracování přiznání k silniční dani, paušální částka nezahrnuje roční uzávěrku a zpracování přiznání k dani z příjmů.