Vedení účetnictví

Účetnictví bez starostí

Dáme Vám více prostoru pro Vaše podnikání

Účetnictví vedou všechny jednotky zapsané v obchodním rejstříku, dále ty, kterým to ukládá zákon nebo osoby, které se pro vedení účetnictví rozhodnou dobrovolně. Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, všemi účetními standardy a dalšími navazujícími předpisy. Po skončení účetního období svým klientům předáváme k archivaci zkompletované účetní doklady, včetně povinných účetních knih.

Součástí účetnictví je:

  • kompletní zpracování a vedení účetnictví
  • vedení a zpracování knihy závazků a pohledávek, zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby, dle dohody vystavování pohledávek
  • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
  • příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
  • vyúčtování cestovních náhrad
  • zpracování vnitřních směrnic a internách postupů účtování
  • sestavení účetní uzávěrky, včetně povinných příloh
  • zakládání povinných příloh z roční uzávěrky Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem
  • zpracování mzdové a personální agendy, včetně ročního zpracování

Zaujala Vás tato služba? Podívejte se na náš ceník služeb a kontaktujte nás.