Mzdová a personální agenda

Klid s Vašimi zaměstnanci

Nechte celou administrativu se zaměstnanci na nás.

K dosažení vašich podnikatelských cílů a pro vytvoření vlastního časového prostoru pro rozvoj dalších podnikatelských aktivit, nezřídka potřebujete mít své vlastní zaměstnance. Starat se o své zaměstnance je velmi odpovědná a náročná práce. Vaší starostí je zaměstnancům zabezpečit práci, a tím finanční prostředky na jejich odměnu.Není nutné, abyste měli dokonalé znalosti ze zákoníku práce, sociálního a zdravotního pojištění, daní z příjmů ze závislé činnosti atd. V tomto směru se o vaše zaměstnance postaráme.

Součástí mzdové a personální agendy je:

  • měsíční zpracování mezd
  • výpočet náhrad při dočasné pracovní neschopnosti, evidence práce neschopných, odesílání žádostí na výplatu dávek při dočasné pracovní neschopnosti příslušné správě sociálního zabezpečení
  • zpracování mzdových listů
  • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění a jejich elektronické doručení na správy sociálního zabezpečení
  • zpracování výplatních lístků a výplatní listiny, včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců
  • vypracování smluv k pracovně-právním vztahům
  • elektronické přihlášky a odhlášky zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
  • výpočet odvodů pro sociální a zdravotní pojištění, včetně elektronického zasílání měsíčních přehledů
  • komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech
  • odborný dohled na mzdovou agendu a průběžné konzultace

Zaujala Vás tato služba? Podívejte se na náš ceník služeb a kontaktujte nás.